TOPlist

Naši lektoři

Náš tým je tvořen odborníky s bohatou praxí v oblasti vzdělávání.RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Fotografie lektora - RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Vojtěch Žák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ v aprobaci matematika – fyzika a Filozofické fakulty téže univerzity, oboru pedagogika. Má více než sedmiletou praxi s výukou na gymnáziu jako učitel matematiky a fyziky. Od roku 2006 působí jako vědecký pracovník a později jako odborný asistent na Katedře didaktiky fyziky na MFF UK. Spolupracuje s Českou školní inspekcí, Akademií věd ČR, publikuje v odborných časopisech pro pedagogiku a oborové didaktiky, účastní se mezinárodních konferencí. Ve volném čase se věnuje sportu, cestování do vzdálenějších zemí, má rád divadlo.
Pro e-pedagog.cz vede RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. následující kurzy:
33 žákovských experimentů do výuky fyziky na základní škole
33 žákovských experimentů ze středoškolské fyziky
50 fyzikálních experimentů z krabice od bot
66 demonstračních experimentů do fyziky na základní škole
66 demonstračních experimentů ze středoškolské fyziky
Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot
Jak konkrétně zařadit badatelství do středoškolské výuky fyziky?
Jak konkrétně zařadit badatelství do výuky fyziky na základní škole?
Jednoduché, hravé a bezpečné pokusy pro malé děti
Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí
Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí II
Mezinárodní trendy ve výuce fyziky v základním vzdělávání
Mezinárodní trendy ve výuce středoškolské fyziky
Nejrůznější úlohy ve středoškolské fyzice
Nejrůznější úlohy ve výuce fyziky na ZŠ
Reálné experimenty ve výuce matematiky
Žákovské fyzikální experimenty s dostupnými pomůckami - pro 2. stupeň
Žákovské fyzikální experimenty s dostupnými pomůckami - pro SŠRNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Fotografie lektora - RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Martina Kekule absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ v aprobaci matematika a fyzika. V roce 2009 obhájila doktorskou dizertační práci na téma „Grafy ve výuce fyziky“. Na Katedře didaktiky fyziky MFF UK působí od roku 2006. V minulosti pracovala pro CERMAT. Je členkou mezinárodního výboru SMIRC, který se podílí na přípravě mezinárodního výzkumu TIMSS 2011.

Mezi její odborné zájmy patří problematika testování znalostí a dovedností žáků, výuka fyziky na středních a základních školách a příprava budoucích učitelů. Ve volném čase se pak ráda věnuje tanci a také navrhování a šití oděvů.

Mgr. Václava Kopecká
Fotografie lektora - Mgr. Václava Kopecká

Václava Kopecká - Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), oboru učitelství matematiky a fyziky pro základní školy (Mgr., 2006). Od roku 2006 studentka doktorského programu v oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky tamtéž. Od roku 2002 vede zájmové kroužky s fyzikální tématikou pro žáky základních i středních škol, nejprve na ZŠ Jílovská, poté na ZŠ a MŠ Praha - Nebušice. Od roku 2005 vyučuje na ZŠ a MŠ Praha - Nebušice hlavně fyziku a informatiku.


Pro e-pedagog.cz vede Mgr. Václava Kopecká následující kurzy:
Fyzikální pokusy pro přírodovědu na 1. stupni ZŠ
Fyzikální pokusy pro přírodovědu na 1. stupni ZŠ (druhý díl)
Fyzikální pokusy pro přírodovědu na 1. stupni ZŠ (třetí díl)JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Fotografie lektora - JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Michal Urban vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po menší přestávce na téže fakultě nastoupil jako student postgraduálního programu. Ve své disertační práci se věnoval problematice právního vědomí a výuce práva na středních školách (upravenou verzi své práci v roce 2014 publikoval pod názvem Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Příklady z praxe. v nakladatelství Leges). Současně vystudoval také Pedagogickou fakultu UK (obor anglický jazyk a literatura a společenské vědy) a v současnosti zde vyučuje seminář zaměřený na lidská práva a didaktiku práva. Od roku 2009 působí jako učitel základů společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera, přičemž vyučuje převážně právo a politologii. Od roku 2009 také vede na PF UK předmět Právní praxe na středních školách, v rámci kterého docházejí studenti právnické fakulty učit právo na střední školy. V minulosti působil také jako lektor vzdělávacích programů České filharmonie (2008-2009). Publikuje v oblasti práva a didaktiky práva; inspiraci k výuce získává také při zahraničních pobytech ve Velké Británii či ve Spojených státech amerických. Ve volném čase rád vyráží do přírody – ať už jako chodec nebo běžec.


Pro e-pedagog.cz vede JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. následující kurzy:
100+1 aktivit pro výuku práva
Jak učit právo na středních školách (rozšiřující kurz)Mgr. Ing. Jiří Doležal
Fotografie lektora - Mgr. Ing. Jiří Doležal

Jiří Doležal je absolventem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a také magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, specializace Hospodářské vztahy s frankofonními zeměmi na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2005). Od roku 2005 působil pět let jako manažer Exekutorského úřadu Plzeň-jih. V letech 2010-2011 byl vedoucím sekce pro francouzsky mluvící klienty v rámci International Desk Volksbank CZ. V současné době působí jako jednatel společnosti Inkasní služba s.r.o. (www.inkasnisluzba.cz) zabývající se správou pohledávek, dluhovým poradenstvím pro fyzické i právnické osoby a krizovým řízením. Dále studuje obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a působí jako externí lektor.


RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Lektor nemá přiřazenou fotografii - RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Pro e-pedagog.cz vede RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. následující kurzy:
Fyzikální pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – vzduchRNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
Fotografie lektora - RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.

Zdeňka Hájková je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Učitelství chemie a biologie pro SŠ. O oblast nanosvěta se zajímá od roku 2008, přičemž problematika implementace „nano“ do výuky přírodovědných předmětů na SŠ byla tématem její diplomové, rigorózní a částečně též disertační práce.
Dva roky vyučovala chemii na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze. V letech 2014–2015 spolupracovala se společností SCIENTICA AGENCY, s.r.o. na vývoji chemických aplikací pro tablety v rámci projektu Tabletárium. Od roku 2014 působí jako postdoktorandka na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., kde se věnuje výzkumu tenkovrstvých slunečních článků a popularizaci oblasti nanosvěta. O nanosvětě přednáší publiku od mateřských škol, přes žáky a studenty ZŠ, SŠ, VŠ a učitele chemie, až po širokou veřejnost.

Pravidelně publikuje v recenzovaných domácích i zahraničních časopisech, účastní se konferencí, seminářů a workshopů zaměřených na didaktiku chemie a na fotovoltaiku.
Pro e-pedagog.cz vede RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D. následující kurzy:
Nanosvět - co lze zprostředkovat středoškolákům?
Nanosvět - svět nepatrných rozměrů, ale netušených možností
Nanosvět – co lze zprostředkovat žákům základních škol?Ing. Marie Smolej
Fotografie lektora - Ing. Marie Smolej

Ing. Marie Smolej – je grafická designérka a výtvarnice na volné noze. Má bohaté zkušenosti tvorbou grafických produktů pro velké firmy i malé organizace (např. Bikers Crown s.r.o., ČSOB Pojišťovna, Ekodomov, ČSOP). Je členkou Unie grafického designu. Kromě tvorby tiskovin, logotypů, ilustrací a webdesignu se zabývá též tvorbou vektorové grafiky pro fotobanky a vede workshopy knižní a sešitové vazby. Zaměřuje se zejména na ruční výrobu japonské, sešitové a kopské knižní vazby. Na katedře pedagogiky ČZU vystudovala obor učitelství odborných předmětů a má bohaté zkušenosti s lektorování výtvarných a rukodělných aktivit pro děti i dospělé.
Pro e-pedagog.cz vede Ing. Marie Smolej následující kurzy:
Jak se dělají knihy a sešity? Aneb kurz ruční vazby knih, sešitů a fotoalbIng. Petra Benešová
Fotografie lektora - Ing. Petra Benešová Petra Benešová je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, oboru Mezinárodní teritoriální studia. Osmým rokem přednáší na Vysoké škole obchodní v Praze kurzy věnované problematice služeb v cestovním ruchu, managementu lázeňských a wellness podniků a případovým studiím v cestovním ruchu zaměřených na podporu návštěvnosti destinací v České republice pro specifické segmenty účastníků. V současné době dokončuje doktorské studium andragogiky. Spolupracuje s Prague Startup Centre. Věnuje se odborné publikační činnosti na poli lázeňství a wellness, andragogiky a trendů v cestovním ruchu.