TOPlist

Mezinárodní trendy ve výuce fyziky v základním vzdělávání

Určeno pro:  ZŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Jak se vyučuje fyzika na základních školách jinde ve světě? Může to být pro nás inspirativní? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět nabídkou konkrétních námětů do výuky. Konceptuální přístup, badatelsky orientovaná výuka, epistemologický přístup a integrační tendence nejsou sice úplně nové ani všemocné, ale mohou zkvalitnit naši výuku fyziky.

Vzdělávací akce se zaměřuje na zprostředkování základních trendů, které se ukazují jako nosné v posledních zhruba dvou desetiletích v rámci výuky fyziky na základních školách v různých zemích. Akce je koncipována tak, že jsou prezentovány základní informace o jednotlivých trendech, jsou zařazeny konkrétní aktivity, které mohou učitelé ve výuce využít, a dále jsou diskutovány výhody a omezení jednotlivých přístupů.

Pozornost bude věnována zejména konceptuálním přístupům ve fyzikálním (a obecněji přírodovědném vzdělávání, zhruba 2 h), badatelsky orientované výuce (IBSE, 1,5 h), epistemologickému přístupu (1,5 h) a integračním tendencím (jednak v souvislosti s dalšími přírodovědnými obory, jednak i se socio-humanitními obory, 2 h).

Pokud jde o pomůcky a materiál, k experimentování budou využity jak levné a dostupné pomůcky (např. kancelářský papír, voda, tužkové baterie, digitální váhy), tak finančně náročnější pomůcky (např. hlukoměr a USB mikroskop). Akce může být tedy přínosná jednak pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti nejsou velké, zároveň ale může sloužit jako inspirace pro účelné využití případných financí k nákupu fyzikálních pomůcek, se kterými budou mít učitelé již zkušenost. V experimentální části se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrátorem, s fázemi, kdy budou experimentovat sami účastníci (do jisté míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do reálné výuky. Učitelům budou dále zprostředkovány zejména internetové zdroje na podpůrné didaktické materiály umožňující implementaci jednotlivých trendů (1 h).


Kurz je akreditován MŠMT ČR.