TOPlist

33 žákovských experimentů do výuky fyziky na základní škole

Určeno pro:  ZŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Zařazeno bude 33 žákovských experimentů z fyziky pro základní školy týkajících se pohybů a sil, kmitání a vlnění, stavby látek a tepla, elektřiny, magnetismu a světla, ve kterých budou využity zejména velmi levné a běžně dostupné pomůcky. Všechny experimenty si budou moci účastníci vyzkoušet tak, aby je mohli rovnou zařadit do výuky.

Při vzdělávací akci bude učitelům fyziky prezentováno 33 fyzikálních pokusů, které mohou být v podobě žákovských experimentů zařazeny do výuky fyziky na 2. stupni základních škol. Tematicky se jedná o pokusy týkající se pohybů a sil – přibližně 2,5 hodiny, kmitání a vlnění – přibližně 1 h, stavby látek a tepla – přibližně 1 h, elektřiny a magnetismu – přibližně 2 h a světla – přibližně 1 h. Prostor bude věnován také prezentaci zdrojů námětů k žákovským fyzikálním experimentům ve výuce (zhruba 0,5 h).

Většina z prezentovaných experimentů je prováděna s levnými a skladnými pomůckami, jedná se např. o kancelářské potřeby (různé druhy papíru, pravítka), domácí a kuchyňské potřeby (PET láhve, různé plasty, alobal) apod. Kromě toho jsou k některým pokusům využívány finančně náročnější pomůcky – digitální váhy, barometr, notebook aj. Akce může být tedy přínosná jednak pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti nejsou velké, zároveň ale může sloužit jako inspirace pro účelné využití případných financí k nákupu fyzikálních pomůcek.

Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do určité míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do reálné výuky v podobě žákovských pokusů.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.