TOPlist

Nejrůznější úlohy ve středoškolské fyzice

Určeno pro:  SŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O KurzuVe výuce fyziky na středních školách řešíme spoustu fyzikálních úloh. Jsou ale tyto úlohy vždy rozumně vystavěné a zařazené do výuky? Nesklouzáváme k určitému typu úloh, zatímco jiné zanedbáváme? Účastníkům zprostředkujeme široký repertoár úloh a účastníci dostanou sbírku fyzikálních úloh z nakladatelství Prometheus, jejímž autorem je lektor.

Vzdělávací akce je zaměřena na zprostředkování velmi širokého repertoáru fyzikálních úloh, které je možné zařadit do výuky fyziky na středních školách. Jednotlivé typy úloh jsou stručně teoreticky vymezeny a maximální prostor je věnován různým didaktickým náhledům na konkrétní úlohy. Učitelům bude zprostředkováno zadání úloh, vzorové řešení a úlohy budou diskutovány z didaktického i fyzikálního hlediska.

Úlohy budou nahlíženy z různých úhlů pohledu. Prezentovány budou jednak úlohy kvantitativní a kvalitativní (1,5 h), konvergentní a divergentní (1 h), úlohy motivační, výkladové, procvičovací a kontrolní (2 h), dále bude prostor věnován různým způsobům zadání úloh (slovní, grafické, na základě fyzikálního experimentu, kontextové, 2 h).

Při diskuzi jednotlivých úloh budou učitelům zprostředkovány zkušenosti s problémy žáků při jejich řešení a bude upozorněno na typické miskoncepce, které se k daným úlohám vztahují. Učitelé budou seznámeni s pojetím úloh také v rámci mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA (1,5 h).

Během akce obdrží účastníci sbírku fyzikálních úloh, jejímž autorem je lektor této vzdělávací akce. Tato sbírka bude během akce využita. Učitelé budou informováni také o dalších tištěných a elektronických sbírkách úloh.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.