TOPlist

Jak konkrétně zařadit badatelství do středoškolské výuky fyziky?

Určeno pro:  SŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Badatelsky orientovaná výuka nemusí být módním trendem poplatným době, ale smysluplným výukovým přístupem, kterým může výuku fyziky na střední škole výrazně obohatit. Zkoumat budeme vlastnosti vody, zvuk, rychlost vypařování kapalin, kancelářský papír a atmosférický tlak. Zkušenosti ze semináře umožní vše zařadit přímo do výuky.

Vzdělávací akce se zaměřuje na badatelsky orientovanou výuky fyziky na středních školách (inquiry-based science education = IBSE). Tento trend, který je v posledním desetiletí zdůrazňován v rámci výuky přírodovědných předmětů v mezinárodním prostředí, úzce souvisí také s tendencemi v rámci vzdělávání v České republice. Učitelé fyziky ze středních škol budou v první fázi seznámeni s různými typy badatelsky orientované výuky – ověřujícím, strukturovaným, nasměrovaným a otevřeným bádáním (přibližně 1 h).

Ke každému z těchto typů bádání budou učitelům prezentovány konkrétní experimenty. Tematicky se bude jednat o zkoumání vlastností vody (1 h), zvuku (1 h), rychlosti vypařování kapalin (1,5 h), vlastností kancelářského papíru (1,5 h) a atmosférického tlaku (1 h). Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do určité míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do reálné výuky v podobě badatelsky orientované výuky.

Pokud jde o materiál a pomůcky, tak budou využity jak velmi levné (např. kancelářský papír, voda, etanol, digitální váhy), tak finančně náročnější pomůcky (např. barometr, hlukoměr). Akce může být tedy přínosná jednak pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti nejsou velké, zároveň ale může sloužit jako inspirace pro účelné využití případných financí k nákupu fyzikálních pomůcek, se kterými budou mít již zkušenost. Prostor bude věnován také prezentaci zdrojů námětů k badatelsky orientované výuce, a to jak českým, tak zahraničním (zhruba 1 h).


Kurz je akreditován MŠMT ČR.