TOPlist

66 demonstračních experimentů ze středoškolské fyziky

Určeno pro:  SŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Lovosice  -  Seznam termínů

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Prezentováno bude 66 demonstračních experimentů pro střední školy z mechaniky, kmitání a vlnění, molekulové fyziky a termiky, elektřiny, magnetismu a optiky, ve kterých budou využity zejména běžně dostupné pomůcky, ale i zařízení cenově náročnější. Všechny experimenty si budou moci účastníci vyzkoušet tak, aby je mohli přímo zařadit do výuky.

Při vzdělávací akci bude učitelům fyziky prezentováno 66 fyzikálních experimentů, které mohou být v podobě demonstračních experimentů zařazeny do výuky fyziky na středních školách, a to jak s vyšší, tak nižší hodinovou dotací pro výuku fyziky. Tematicky se jedná o pokusy z mechaniky – přibližně 2 hodiny, kmitání a vlnění – přibližně 1 h, molekulové fyziky a termiky – přibližně 1,5 h, elektřiny a magnetismu – přibližně 2 h a optiky – přibližně 1 h. Prostor bude věnován také prezentaci zdrojů námětů a postupů k fyzikálním experimentům ve výuce (zhruba 0,5 h).

Mnohé z prezentovaných experimentů jsou prováděny s jednoduchými, levnými a skladnými pomůckami, jedná se např. o kancelářské potřeby (papír, kancelářské svorky, pravítka), domácí a kuchyňské potřeby (špejle, PET láhve, igelitové sáčky) apod. Kromě toho jsou k některým pokusům využívány finančně náročnější pomůcky – infračervený teploměr, USB mikroskop, notebook s programem Audacity aj. Akce může být tedy přínosná jednak pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti jsou nevelké, zároveň může sloužit také jako inspirace pro účelné využití případných financí k nákupu fyzikálních pomůcek.

Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci, což napomůže zařazení experimentů do jejich reálné výuky.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.