TOPlist

33 žákovských experimentů ze středoškolské fyziky

Určeno pro:  SŠ učitelé fyziky
Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Pro minimální počet 4 účastníků připravíme kurz vyhovující šablonám přímo na Vaší škole. Nemusíte nikam jezdit. Přizvat můžete i kolegyně a kolegy ze škol v okolí. Ceny takovýchto kurzů jsou individuální. Nejnižší cena začíná na 9 900 Kč pro 4 účastníky. Nebo si můžete vybrat z vypsaných termínů a přihlásit se individuálně za cenu 1499 CZK na osobu.

O Kurzu


Zařazeno bude 33 žákovských experimentů pro střední školy z mechaniky, kmitání a vlnění, molekulové fyziky a termiky, elektřiny, magnetismu a optiky, ve kterých budou využity zejména velmi levné a běžně dostupné pomůcky. Všechny experimenty si budou moci účastníci vyzkoušet tak, aby je mohli rovnou zařadit do výuky.

Při vzdělávací akci bude učitelům fyziky prezentováno 33 fyzikálních pokusů, které mohou být v podobě žákovských experimentů zařazeny do výuky fyziky na středních školách, a to jak s vyšší, tak nižší hodinovou dotací pro výuku fyziky. Tematicky se jedná o pokusy z mechaniky – přibližně 2,5 hodiny, kmitání a vlnění – přibližně 1 h, molekulové fyziky a termiky – přibližně 1 h, elektřiny a magnetismu – přibližně 2 h a optiky – přibližně 1 h. Prostor bude věnován také prezentaci zdrojů námětů k žákovským fyzikálním experimentům ve výuce (zhruba 0,5 h).

Většina z prezentovaných experimentů je prováděna s levnými a skladnými pomůckami, jedná se např. o kancelářské potřeby (různé druhy papíru, pravítka), domácí a kuchyňské potřeby (PET láhve, různé plasty, alobal) apod. Kromě toho jsou k některým pokusům využívány finančně náročnější pomůcky – digitální váhy, barometr, notebook aj. Akce může být tedy přínosná jednak pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti nejsou velké, zároveň ale může sloužit jako inspirace pro účelné využití případných financí k nákupu fyzikálních pomůcek.

Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do určité míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do reálné výuky v podobě žákovských pokusů.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.