TOPlist

Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí

Určeno pro:  učitelé fyziky ZŠ a SŠ
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1150 Kč

Učitelé fyziky ze základních a středních škol získají znalost námětů na laboratorní práce, při kterých se vyrábí jednoduchá zařízení. Učitelé si vymění zkušenosti s koncepcí laboratorních prací z fyziky.

Učitelé budou seznámeni s pěti náměty na laboratorní práce z fyziky, při kterých žáci mimo jiné vyrábí jednoduchá zařízení. Učitelé si daná zařízení sami během akce vyrobí a mohou si je odnést. Dále budou diskutovány výhody a nevýhody takto koncipovaných laboratorních prací a možnosti jejich začlenění do výuky jak na základních, tak na středních školách. Učitelům bude poskytnut také metodický materiál k daným laboratorním pracím. Obsahem kurzu jsou jiná témata než u kurzu „Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí II“.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: