TOPlist

Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí

Určeno pro:  učitelé fyziky ZŠ a SŠ
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé se důkladně seznámí s 5 náměty na laboratorní práce z fyziky, při kterých žáci vyrábí jednoduchá zařízení. Učitelé si vyrobí: mechanickou housenku (přeměny energie), jednoduchý elektromotorek (elektřina a magnetismus), páku (moment síly), papírové váhy (mechanika, zpracování výsledků měření) a „pohyblivé oznámení“ (druhy pohybů). Seminář volně souvisí se seminářem Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí II.

Při vzdělávací akci budou učitelé seznámeni s pěti náměty na laboratorní práce z fyziky, při kterých žáci mimo jiné vyrábějí jednoduchá zařízení. Tematicky se jedná o výrobu mechanické housenky (přeměny energie, mechanika, přibližně 1,25 h), jednoduchého elektromotorku (elektřina a magnetismus, 1 h), páky (moment síly, mechanika, 1 h), papírových vah (mechanika, zpracování výsledků měření, 1 h) a „pohyblivého oznámení“ (druhy pohybů, mechanika, 1,25 h). Prostor bude také věnován diskuzi didaktických funkcí a cílů takto pojatých laboratorních prací ve výuce fyziky (zhruba 0,5 h).

Společnou vlastností těchto laboratorních prací je fakt, že jsou v nich využívány jednoduché pomůcky (nůžky, pravítko, psací potřeby, smirkový papír apod.) a levný materiál (kancelářský papír, tužší papír – „čtvrtka“, izolovaný měděný drát aj.). Akce tedy může být inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční a prostorové možnosti jsou nevelké.

Seminář bude veden tak, že lektor bude postupně instruovat účastníky, kteří budou do jisté míry v roli žáků, jak mají při výrobě postupovat; paralelně s nimi bude výrobu, resp. laboratorní práce provádět, což napomůže zařazení takto pojatých laboratorních prací do reálné výuky na 2. stupni základních škol, i na školách středních. Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál obsahující zejména návody k výrobě. Zařízení (pomůcky), které si učitelé během vzdělávací akce vyrobí, si odnesou a mohou je využít ve výuce a při přípravě na ni.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: