TOPlist

Jak učit právo na středních školách (rozšiřující kurz)

Určeno pro:  učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ – občanská výchova, ZSV
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Náplní semináře jsou jednak náměty na konkrétní aktivity, které spadají nejen do základů práva, ale také se týkají širšího kontextu, dále bude zprostředkována osobní zkušenost lektora (jakožto vyučujícího na SŠ) se zapojováním tříd a škol do projektů. Vhodné pro učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ – občanská výchova a základy společenských věd.

Vzdělávací akce je rozdělena do dvou částí – první část se týká zprostředkování námětů na konkrétní aktivity, které tematicky spadají nejen do základů práva, ale také se týkají širšího kontextu práva (etiky, historie, politologie, světa práce). Hlavním cílem těchto aktivit při jejich zařazení do výuky je motivovat žáky k aktivnímu zvyšování jejich právního povědomí. Učitelé získají znalost konkrétních didaktických materiálů, které výuku značně usnadňují a oživují. Mnohé z těchto materiálů budou také přímo při vzdělávací akci využity. Ve druhé části bude učitelům zprostředkována osobní zkušenost lektora (jakožto vyučujícího na střední škole) se zapojováním tříd a škol do projektů, které pomáhají síťování světa práva a světa škol – ať už například možností zapojit do výuky práva studenty právnických fakult nebo účastí žáků na soudních jednáních.

Prostor bude věnován také diskuzi aktuálních didaktických aspektů výuky práva – její zasazení do výuky dalších sociálně-humanitních oborů a do širšího kontextu daného zejména zvyšujícími se požadavky na právní povědomí občanů v současné společnosti.

Během vzdělávací akce budou využity jednak elektronické, jednak tištěné materiály lektora. Z metodického hlediska bude využit nejen výklad, ale zejména práce s texty a různé podoby rozhovorů (včetně diskuzních metod), což odpovídá možnostem implementovat prezentovaná témata do výuky realizované účastníky.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: