TOPlist

50 fyzikálních experimentů z krabice od bot

Určeno pro:  učitelé fyziky ZŠ a SŠ
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Předvedeno bude 50 experimentů (jak žákovských, tak demonstračních) z mechaniky, kmitání a vlnění, molekulové fyziky a termiky, elektřiny, magnetismu a optiky, ve kterých budou využity zejména velmi levné a běžně dostupné pomůcky. Všechny experimenty si budou moci účastníci vyzkoušet tak, aby je mohli rovnou zařadit do výuky. Volně na něj navazuje seminář Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot. Vhodné pro ZŠ i SŠ.

Při vzdělávací akci bude učitelům fyziky prezentováno více než 50 jednoduchých fyzikálních experimentů, které mohou zařadit do výuky jak na základních, tak středních školách. Tematicky se jedná o pokusy z mechaniky (pohyby a síly) – přibližně 1,5 hodiny, kmitání a vlnění – přibližně 0,5 h, termiky (teplota a teplo) – přibližně 1 h, elektřiny a magnetismu – přibližně 1,5 h, optiky – přibližně 1 h. Prostor bude také věnován diskuzi didaktických funkcí experimentů ve výuce fyziky (zhruba 0,5 h).

Společnou vlastností těchto pokusů je fakt, že jsou prováděny většinou s velmi jednoduchými, levnými a skladnými pomůckami, které všechny pojme krabice od bot. Jedná se např. o kancelářské potřeby (papír, kancelářské svorky, plastové folie), domácí potřeby (špejle, PET láhve, igelitové sáčky) apod. Akce tedy může být inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční a prostorové možnosti jsou nevelké.

Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do jisté míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do výuky nejen jako demonstračních, ale také jako experimentů žákovských. Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál obsahující zejména stručné návody k prezentovaným experimentům (včetně náčrtků).


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: