TOPlist

100+1 aktivit pro výuku práva

Určeno pro:  učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ – občanská výchova, ZSV
Délka kurzu:  4 vyučovací hodiny
Lektor/ka:  JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Náplní semináře je několik desítek aktivit, které tematicky spadají do základů práva. Ke zprostředkování budou využity zejména aktivizující metody, dále práce s texty a různé podoby rozhovorů (včetně diskuzních metod). Vhodné pro učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ – občanská výchova a základy společenských věd.

Český právní řád je poměrně složitý, nepřestává se měnit, a proto je velmi obtížné vyučovat základy práva. Cílem vzdělávací akce je pomoci učitelům základů práva na středních školách (tj. typicky učitelům základů společenských věd) a učitelům občanské výchovy na 2. stupni ZŠ s přípravou jejich výuky.

Vzdělávací akce je tvořena sérií několika desítek aktivit, které tematicky spadají do základů práva a jejichž hlavním cílem je motivovat žáky k aktivnímu zvyšování jejich právního povědomí. Učitelé budou během vzdělávací akce aktivně zapojeni (do jisté míry jako žáci) do těchto aktivit. Každou z aktivit budou reflektovat, a to jednak ze své osobní a profesní perspektivy, jednak v interakci s dalšími přítomnými kolegy. Prostor bude věnován také diskuzi didaktických aspektů výuky práva – jejímu zasazení do výuky dalších sociálně-humanitních oborů a do širšího kontextu daného zejména zvyšujícími se požadavky na právní povědomí občanů v současné společnosti.

Během vzdělávací akce budou využity jak elektronické, tak i tištěné materiály lektora. Z metodického hlediska budou využity zejména aktivizující metody, dále práce s texty a různé podoby rozhovorů (včetně diskuzních metod), což odpovídá možnostem začlenění prezentovaných a diskutovaných témat do běžné výuky realizované účastníky. Důraz bude celkově kladen jednak na rozšíření profesní výbavy učitelů (konkrétní náměty do výuky, včetně metodické dimenze), jednak na sdílení zkušeností mezi účastníky.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: