TOPlist

Fyzikální úlohy pro středoškoláky, které se osvědčily

Určeno pro:  středoškolské učitele fyziky
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé fyziky získají znalosti širokého repertoáru různých typů fyzikálních úloh, které mohou začlenit do své výuky. Učitelé si prohloubí dovednost vymýšlet vlastní úlohy, jejichž řešení podporuje rozvoj různých kompetencí žáků. Učitelé si vymění zkušenosti se zařazováním úloh do výuky a s jejich řešením žáky.

Vzdělávací akce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části (1 vyučovací hodina) jsou diskutovány různé typy fyzikálních úloh a jejich charakteristiky. Ve druhé – praktické – části (5 vyučovacích hodin) jsou prezentovány desítky zajímavých fyzikálních úloh pro střední školy, které mohou učitelé využít ve své výuce. S učiteli budou diskutovány možnosti jejich začlenění do výuky v různých jejích fázích a v závislosti na podmínkách výuky. V rámci této části budou učitelé tvořit vlastní fyzikální úlohy podporující rozvoj různých kompetencí žáků.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: