TOPlist

Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí II

Určeno pro:  učitelé fyziky ZŠ a SŠ
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé se důkladně seznámí se 7 náměty na laboratorní práce z fyziky, při kterých žáci vyrábí jednoduchá zařízení. Učitelé si vyrobí: „padající kornouty“ (odpor vzduchu), jednoduché pomůcky na demonstrování magnetické síly (elektromagnetismus), elektromagnet, dírkovou komoru, kaleidoskop, zakřivená zrcadla a větrník na skládání barev (optika). Seminář volně souvisí se seminářem Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí I.

Při vzdělávací akci budou učitelé seznámeni se sedmi náměty na laboratorní práce z fyziky, při kterých žáci vyrábějí jednoduchá zařízení, pomůcky. Tematicky se jedná o výrobu „padajících kornoutů (odpor vzduchu, mechanika, přibližně 0,75 h), jednoduché pomůcky na demonstrování magnetické síly (elektromagnetismus, 0,75 h), elektromagnetu (1 h), dírkové komory (optika, 1 h), kaleidoskopu (optika, 0,5 h), zakřivených zrcadel (optika, 1 h), větrníku na skládání barev (optika, 0,5 h). Prostor bude rovněž věnován diskuzi didaktických funkcí a cílů takto pojatých laboratorních prací ve výuce fyziky (zhruba 0,5 h).

Společnou vlastností těchto laboratorních prací je, že jsou v nich využívány jednoduché pomůcky (nůžky, pravítko, psací potřeby apod.) a dostupný materiál (kancelářský papír, tužší papír, samolepící tapeta s odrazným povrchem, šroub, izolovaný měděný drát aj.). Akce tedy může být inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční a prostorové možnosti jsou spíše skromnější.

Seminář bude veden tak, že lektor bude postupně instruovat účastníky, kteří budou do jisté míry v roli žáků, jak mají při výrobě postupovat; paralelně s nimi bude výrobu, resp. laboratorní práce provádět, což napomůže implementaci takto pojatých laboratorních prací do jejich výuky na 2. stupni základních škol, i na školách středních. Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál obsahující zejména návody k výrobě. Zařízení (pomůcky), které si učitelé během vzdělávací akce vyrobí, si odnesou a mohou je využít ve výuce a při přípravě na ni.

Tento seminář volně navazuje na vzdělávací akci „Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí“. Jsou zde ovšem zařazeny tematicky odlišné experimenty. Oba semináře je možné absolvovat v libovolném pořadí, či pouze jeden z nich.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy:
Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.