TOPlist

Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot

Určeno pro:  učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Předvedeno bude 49 experimentů (jak žákovských, tak demonstračních) ze základoškolské i středoškolské fyziky, ve kterých budou využity zejména velmi levné a běžně dostupné pomůcky. Všechny experimenty si budou moci účastníci vyzkoušet tak, aby je mohli rovnou zařadit do výuky. Volně souvisí se seminářem 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot.

Během vzdělávací akce bude učitelům fyziky prezentováno 49 jednodušších fyzikálních experimentů, které mohou zařadit do výuky nejen na základních, ale také na středních školách. Tematicky se jedná o pokusy z mechaniky (pohyby a síly) – přibližně 1 hodina, akustiky – přibližně 0,5 h, molekulové fyziky (složení látek) – přibližně 1 h, elektromagnetismu – přibližně 1 h, optiky – přibližně 1 h a základů měření a odhadů – zhruba 1 h. Prostor bude také věnován diskuzi didaktických funkcí prezentovaných experimentů ve výuce fyziky (zhruba 0,5 h).

Společnou vlastností většiny zařazených pokusů je fakt, že jsou prováděny s poměrně jednoduchými, levnými a skladnými pomůckami. Jedná se např. o kancelářské potřeby (různé druhy papíru, pravítka), domácí potřeby (hliníková folie, různé uzávěry a víčka) apod. Akce tedy může být inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční a prostorové možnosti nejsou velké.

Z metodického hlediska bude seminář probíhat tak, že se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do určité míry v roli žáků), což napomůže implementaci experimentů do výuky nejen jako demonstračních, ale také jako experimentů žákovských nebo dokonce v podobě badatelsky orientované výuky (IBSE). Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál obsahující zejména stručné návody k prezentovaným experimentům.

Tento seminář volně navazuje na vzdělávací akci „50 fyzikálních experimentů z krabice od bot“. Jsou zde ovšem zařazeny tematicky odlišné experimenty. Oba semináře je možné absolvovat v libovolném pořadí, či pouze jeden z nich.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: