TOPlist

Reálné experimenty ve výuce matematiky

Určeno pro:  učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1499 Kč

Učitelé matematiky získají znalosti různých typů experimentů, kterými lze aktivizovat žáky ve výuce matematiky. Dále získají dovednost realizovat konkrétní experimenty ve výuce matematiky a kriticky zvážit jejich vhodnost k zařazení do výuky.

Vzdělávací akce je rozdělena na dvě části – první se týká obecně využití experimentálních metod ve výuce a druhá část je věnována konkrétním námětům do výuky matematiky a jejich metodikám. V první části (1 vyučovací hodina) jsou diskutovány výhody a nevýhody využití reálných experimentů ve výuce (nejen přírodních věd, ale i matematiky). Ve druhé části (5 vyučovacích hodin) je podrobně analyzováno několik námětů na experimentování v hodinách matematiky. K těmto námětům patří: vyvození vztahu mezi délkou kružnice a jejím průměrem (zavedení čísla π), vyvození vztahu pro obsah kruhu, přirozené zavedení goniometrických funkcí ostrého úhlu na základě experimentování s pravoúhlými trojúhelníky, pojem pravděpodobnosti vybudovaný na základě experimentování s hracími kostkami aj. Všechny experimenty si budou moci účastníci sami vyzkoušet.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: