TOPlist

Jednoduché, hravé a bezpečné pokusy pro malé děti

Určeno pro:  učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Jedná se o 20 námětů na hravé experimenty, které se týkají vlastností těles a látek obklopujících děti v běžném životě – stlačitelnost vzduchu, nestlačitelnost vody, zobrazování zrcadly, tření těles s různými povrchy apod. Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ. Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál.

Vzdělávací akce je rozdělena do dvou částí – první se týká obecně využití experimentálních metod při vzdělávání dětí a druhá část je věnována konkrétním námětům a jejich metodikám. V první části (přibližně 1 h) jsou diskutovány výhody a nevýhody využití jednoduchých reálných experimentů při výuce a výchově dětí. Ve druhé části (přibližně 5 h) je podrobně analyzováno přibližně dvacet námětů na hravé experimenty, které jsou bezpečné a mohou přispět k rozvoji jak kognitivních, tak psychomotorických procesů u dětí.

Tematicky se jedná o jednoduché pokusy (často manipulace s tělesy) týkající se vlastností těles a látek, které děti obklopují v běžném životě – stlačitelnost vzduchu, nestlačitelnost vody, zobrazování zrcadly, tření těles s různými povrchy apod. Společnou vlastností prezentovaných pokusů je fakt, že jsou prováděny s velmi jednoduchými, levnými a skladnými pomůckami. Jedná se např. o kancelářské potřeby (různé druhy papíru, plastové folie), domácí potřeby (kelímky, PET láhve, igelitové sáčky), další dětem známý materiál (nafukovací balónky) apod. Akce tedy může být inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční možnosti jsou nevelké.

Během semináře se budou střídat fáze, kdy bude lektor demonstrovat jednotlivé experimenty, s fázemi, kdy budou experimentovat pod jeho vedením sami účastníci (do jisté míry v roli žáků), což napomůže zařazení experimentů do výuky především jako experimentů žákovských. Učitelé obdrží podpůrný didaktický materiál obsahující zejména stručné návody k prezentovaným experimentům (včetně náčrtků).


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: