TOPlist

Základy diferenciálního a integrálního počtu jednoduše a názorně

Určeno pro:  středoškolské a základoškolské učitele matematiky
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé si obnoví znalostí a dovedností ohledně základních pojmů vyšší matematiky (limita, derivace, primitivní funkce, neurčitý a určitý integrál) a získají konkrétní náměty, jak tyto pojmy zařadit do výuky ve vyšších ročnících středních škol (zejména pro motivované studenty). Učitelé tak získají nadhled nad běžnou středoškolskou matematikou.

Vzdělávací akce je rozdělena na dvě části – první se týká diferenciálního počtu a druhá počtu integrálního. V první části (3 vyučovací hodiny) je podrobně prezentována motivace k zavedení pojmu derivace, jsou odvozeny některé vztahy pro derivování funkcí a jsou uvedeny a diskutovány názorné, zejména matematické a fyzikální aplikace. Ve druhé části (3 vyučovací hodiny) je podrobně provedena motivace k zavedení pojmu neurčitý a určitý integrál, jsou uvedeny a diskutovány základní metody integrování, matematické a fyzikální aplikace.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: