TOPlist

Rozvoj statistického myšlení při zpracování dat aneb jak na výuku statistiky?

Určeno pro:  středoškolské a základoškolské učitele matematiky
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  Mgr. Roman Biskup, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé získají znalosti a dovednosti při zacházení s následujícími pojmy: statistické třídění (absolutní a relativní četnosti, kumulativní absolutní a relativní četnosti), empirické rozdělení statistického znaku, pravděpodobnost ve smyslu její statistické definice a výpočet vážených deskriptivních statistik. Dalším cílem je výměna a předání zkušeností s řešením úloh středoškoláky směřujícími na vysoké školy ekonomického a přírodovědného zaměření, reflexe a diskuze úskalí při řešení úloh.

Obsahem vzdělávací akce je seznámení s konkrétními náměty na úlohy se statistickým obsahem, které se zabývají zpracováním datových souborů. Prostřednictvím výpočtu deskriptivních charakteristik je rozvíjeno statistické myšlení ve smyslu volby vhodných (relevantních) charakteristik pro popis základního statistického souboru s různými typy statistických znaků. Většina úloh zvolených při prezentaci je svojí náročností přístupná běžným studentům na 2. stupni ZŠ. Účastníci dostanou úlohy vytištěny, příp. jim budou poskytnuty v elektronické podobě.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: