TOPlist

Grafy aneb názorné zobrazení dat nejen ve fyzice

Určeno pro:  základoškolské a středoškolské učitele fyziky
Délka kurzu:  6 vyučovacích hodin
Lektor/ka:  RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Cena:  1299 Kč

Učitelé získají znalosti, jaké jsou možnosti výuky (fyziky) zaměřené na podporu a rozvoj grafické gramotnosti. Dále získají znalosti o nejčastějších miskoncepcích žáků při práci s grafy a dovednosti s těmito miskoncepcemi pracovat a odstraňovat je. Doporučení a náměty pro výuku budou respektovat nejnovější světové trendy v přístupu k práci s grafy.

V první části – teoretickém úvodu – vzdělávací akce budou účastníci seznámeni s typickými miskoncepcemi a chybnými postupy žáků základních a středních škol při práci s grafy ve fyzice. Náplní druhé části budou zejména náměty na úlohy a laboratorní práce ve fyzice, které mohou pomoci zlepšit dovednosti při práci s grafy žáků ZŠ a SŠ. Tato část bude vedena aktivizujícími metodami. Účastníci dostanou pracovní listy, které budou moci využít přímo ve výuce.


Kurz je akreditován MŠMT ČR.
 
Mohly by Vás také zajímat tyto kurzy: